SOM 4 Analyse

Voorziet u een uitdaging in uw logistiek en/of automatisering?

Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met SOM 4.

In zo’n gesprek horen we graag voor welke uitdagingen u staat en wat uw visie is.

Om de situatie goed te inventariseren starten wij, na uw goedkeuring uiteraard, met een eerste analyse: Een vooronderzoek om de stand van zaken in kaart te brengen (nulmeting!) en zicht te krijgen op wat er beter kan en hoe we dat kunnen bereiken.

Grof genomen ziet dit er als volgt uit:

  • Kennismaken betrokken medewerkers (evt. leveranciers en klanten)
  • Procesanalyse met kengetallen van uw proces
  • Kritieke punten
  • Verbeterpotentie
  • Investeringsvoorstel
  • Plan van aanpak

Een dergelijk onderzoek neemt 2-5 werkdagen in beslag met een doorlooptijd van 2-6 weken.